Betingelser

ableIT leverer serverplads, samt udvikling til/af World Wide Web services på Internettet. ableIT har såvel juridiske som etiske regler, der skal overholdes i forbindelse med disse services.

ableIT's etiske/juridiske regler er specificeret nedenfor. Disse forretningsbetingelser er til enhver tid gældende for al samhandel med ableIT, med mindre andet er særskilt aftalt. En aftale der fraviger nedenstående betingelser, er kun gældende i det omfang, den er skriftlig, dateret og underskrevet af en medarbejder hos ableIT.

 

1) Anvendelse af ableIT's serviceydelser

1a) Lovlige formål

1b) Trafik

1c) Uautoriseret brug

1d) Spam

2) Abonnement, domæneregistrering, shopløsning

2a) Generelt

2b) Specielt om domæneregistrering

2c) Specielt om shopløsning

2d) Specielt om tillægsdomæner

2e) Vedr. op/nedgradering af abonnement

3) Ansvar

3a) Kundens ansvar

3b) ableIT's ansvar

4) Opsigelse

4a) Fra kundens side

4b) Fra ableIT's side

4c) Suspendering

5) Betaling

5a) Betalingsfrist

5b) Betalingsmåde

6) Forbehold

7) Ændringer

 

1) Anvendelse af ableIT's serviceydelser

ableIT er et registreret varemærke. Det er under ingen omstændigheder tilladt at kopiere/anvende ableIT´s website og ideer uden vores skriftlige godkendelse. Misbrug/kopiering af ableIT´s navn, logo, sider, ideer med mere vil medføre omgående lukning af abonnementet uden forudgående varsel. Såfremt misbrugen har medført ableIT unødige omkostninger, vil vedkommende blive mødt med et krav om erstatning.

Erhvervsdrivende, foreninger, offentlige institutioner, privatpersoner med mere kan benytte et ableIT webhotel, som er en fremvisningsplads af diverse materialer/filer på internettet.

Hensigten med et ableIT webhotel er IKKE at fungere som ekstern harddisk for lagring af data. ableIT tillader generelt enhver form for information, der ikke er i strid med bestemmelserne i dansk lovgivning. Se dog nedenstående.

1a) Lovlige formål

ableIT forbyder udtrykkeligt enhver at reklamere for, distribuere, opbevare, behandle eller på anden vis at håndtere uanstændigt, pornografisk, satanistisk, eller andet kontroversielt materiale ved hjælp af services leveret af ableIT.

ableIT forbeholder sig retten til at definere, hvorvidt materialet har en sådan kontroversiel beskaffenhed. I disse tilfælde kan ableIT til enhver tid og med øjeblikkelig virkning ophæve eller suspendere abonnementet. ableIT kan under disse omstændigheder ikke idømmes erstatningsansvar af nogen art overfor kunden. Ligesom forudbetalt abonnement ikke vil blive refunderet.

Det er ligeledes ikke tilladt at have nogen form for pornografisk eller sex relateret materiale liggende på vores servere, selvom det skulle være lovligt materiale, med mindre andet er aftalt skriftligt med ableIT.

Alt materiale skal være lovligt og må ikke være i strid med dansk lovgivning. Henvender en offentlig myndighed sig til ableIT med henblik på at få lukket et site, fordi myndigheden skønner der forefindes ulovlig materiale lukker ableIT omgående for sitet indtil den offentlige myndigheds undersøgelser er afsluttet. Bliver ableIT pålagt erstatningsansvar eller bøde på grund af en kundes ulovlige materiale, inddrives dette hos kunden.

 

1b) Trafik

ableIT´s kunder har den fordel at have ubegrænset trafik til deres websites, hvilket er ensbetydende med, at der ikke opkræves gebyr for mængden af trafik til/fra webhotellet.

Hensigten med denne service er at levere diskplads til web-dokumenter. Alle websider, afhængig af valgt abonnement, (html, ASP, PHP, CGI, PL, shtml) må linkes med filer (.GIF, .JPEG, osv.), som er lagret hos ableIT. Det er ikke tilladt for kunder at have store arkiver af filer liggende på serveren, der kan downloades gratis af andre, herunder shareware-arkiver. Download/Streaming af audio og video filer er ikke tilladt uden forudgående skriftlig aftale med ableIT.

Det er en betingelse for fri trafik, at der er tale om en normal/gennemsnitlig afvikling, der ikke har generende indvirkning på trafikken for andre brugere. Ekstrem forbrug af trafik er ikke tilladt.

Aktiviteter der bruger ekstreme mængder af system ressourcer eller trafik vil få en advarsel pr. mail. ableIT vil i samarbejde med kunden, prøve at finde en løsning alle kan være tilfredse med. Hvis en sådan løsning ikke kan opnås og der ikke sker ændringer i forbruget, vil kunden derefter blive opkrævet et særskilt gebyr for trafikforbruget. I ekstremt grove tilfælde vil abonnementet blive suspenderet med øjeblikkelig virkning. Abonnementet vil herefter kun kunne genåbnes, når gebyret for trafikforbruget samt gebyr for genåbningen af abonnementet er registreret betalt af ableIT bogholderi. Se i øvrigt punkt 4.c. suspendering.

 

1c) Uautoriseret brug

ableIT vil reagere kraftigt overfor alle, der måtte bruge eller forsøge at bruge en Internetkonto eller computer uden ejerens autorisation. Forsøg inkluderer "Internet scamming" (at narre andre folk til at oplyse deres password), tyveri af password, scanning af mulige sikkerhedshuller med mere. Enhver uautoriseret brug af konti eller computere af ableIT´s kunder, uanset om det er angreb på konti eller computer hos ableIT eller 3.mand, vil betyde indgreb mod angriberen/misbrugeren. Mulige indgreb inkluderer advarsel, suspension eller opsigelse af konto samt sagsanlæg afhængig af angrebets omfang.

1d) Spam

Uopfordret kommerciel reklame er ikke tilladt via e-mail, og vil resultere i suspension eller opsigelse af abonnementet.

Kommerciel reklame er ikke velkommen i de fleste Usenet diskussionsgrupper og e-mail mailinglister. Upassende udsending vil resultere i suspension eller opsigelse af services leveret af ableIT. Se i nyhedsgruppens eller mailinglistens vedtægter om reklame er tilladt. "Spamming," eller udsendelser af beskeder til mange forskellige off-topic nyhedsgrupper er uetisk og vil blive behandlet derefter. At sende en besked, især en reklame, til mere end fem eller seks modtagere, er i sig selv spamming, medmindre disse individuelt har bedt om at blive tilføjet en mailingliste med emnet. E-mail er et person-til-person medie, ikke et massemedie.

 

2) Abonnement, domæneregistrering, shopløsning

2a) Generelt

ableIT forudsætter, at kunden er myndig, når pågældende tegner abonnement eller opretter domæne hos ableIT.

Alle vores produkter er specielt tilpasset den enkelte kunde, hvorfor kunden må være indforstået med, at ableIT starter oprettelsen/registreringen umiddelbart, når betalingen er registreret. Dette medfører, at den almindelige fortrydelsesret i Forbrugeraftalelovens §12, stk. 1 ophører, i henhold til Forbrugeraftaleloven §12, stk. 2, når ableIT har registreret kundens betaling.

ableIT forbeholder sig ret til at afvise bestillinger eller nægte at forlænge et abonnement og er ikke forpligtet til at give begrundelse herfor.

 

2b) Specielt om domæneregistrering

I modsætning til visse andre udbydere registrerer ableIT naturligvis kundens domæne i kundens navn og ikke vores. Alle domænenavne oprettes på Danhost´s navneserver, med mindre andet er aftalt.

Alle domæner oprettes efter først-til-mølle princippet. ableIT kan under INGEN omstændigheder drages til ansvar, såfremt et bestilt domæne ikke kan oprettes, fordi det allerede er optaget af tredjemand.

Kunden har pligt til at sikre, at et domænenavn ikke krænker tredjemands navn, varemærke eller immaterielle ret. ableIT kan ikke idømmes erstatningsansvar, for manglende oprettelse af et domæne, da bestilling/oprettelse af domænenavnet forløber automatisk.

Når ableIT´s bogholderi har registreret indbetalingen for domæneoprettelsen, registreres domænet hos det aktuelle TLD hurtigst muligt.

ableIT tilbagebetaler ikke oprettelsesgebyr ved oprettede domæner, der er fejlbehæftede på grund af kundens stave/tastefejl eller lignende, i forbindelse med kundens bestilling af domænet. Opdages fejlen inden domænet oprettes hos de respektive TDL, retter ableIT selvfølgelig fejlen uden beregning. Dette er naturligvis ikke gældende, hvis ableIT har lavet fejlen. I disse tilfælde vil registreringsgebyret udlignes med køb af det korrekte domæne.

Årsgebyr m.m.

Oprettelse af et .dk domæne bevirker, at der hvert år skal betales et gebyr til DK Hostmaster A/S. DK Hostmaster A/S bestemmer suverænt beløbets størrelse, som p.t. udgør 45 kr. pr. år inklusiv moms. DK Hostmaster A/S opkræver hvert år gebyret direkte hos kunden. Manglende rettidig betaling af dette årsgebyr, vil medføre, at domænet slettes. Ved oprettelse af et .dk domæne hos ableIT, er det første års gebyr inkluderet i prisen.

Registranten har pligt til senest 3 måneder efter registrering af domænet, at meddele DK Hostmaster A/S, hvilken gyldig e-mail-konto, der kan anvendes ved udsendelse af faktura via e-mail. Betaling af årsafgift skal foregå via PBS eller andet elektronisk medie foreskrevet af DK Hostmaster A/S. Betalt årsafgift giver registranten ret til løbende at få ændret i databaseoplysninger på domænet uden yderligere betaling, herunder f.eks. skift af navneservere eller ændringer i selskabs- eller personoplysninger.

Desuden erklærer domæneregistrant sig indforstået med gældende regler for .dk registrering ifølge DIFOs regelsæt. Se eventuelt nærmere på www.difo.dk.

For .com, .net, .org, .biz, .info, domæner faktureres årsafgiften af ableIT sammen med den årlige abonnementsafgift. Manglende betaling af årsafgiften vil bevirke sletning af domænet uden forudgående varsel. Faktura for årsgebyr sendes pr. mail til den mailadresse kunden oplyser til os. ableIT kan ikke drages til ansvar, såfremt kunden ikke modtager denne faktura, da det til enhver tid er kundens pligt at sørge for, at ableIT er i besiddelse af en korrekt mailadresse, kunden kan modtage post på.

 

2c) Specielt om shopløsning

Kunden har pligt til at angive relevante oplysninger som navn, adresse, cvr-nummer, samt telefonnummer og mailadresse på webshoppen.

Kunden er til enhver tid ansvarlig for at webshoppen overholder gældende love og regler, herunder skatte- og afgiftsmæssige regler, regnskabs- og bogføringsmæssige regler, samt regler om forbrugerbeskyttelse og registerforskrifter.

Kunden forpligter sig til at holde ableIT skadesløs overfor eventuelle krav, der måtte blive rettet som følge at kundens forhold og drift af webshoppen.

 

2d) Specielt om tillægsdomæner

Alle ableIT kunder har mulighed for at oprette alle de tillægsdomæner, de ønsker. Alle tillægsdomæner skal dog pege på samme website. Det er ikke tilladt at have flere domæner med forskellige websites på samme webhotelabonnement, med mindre dette udtrykkeligt fremgår af abonnementsteksten.

 

2e) Vedr. op/nedgradering af abonnement

Ønsker kunden at opgradere fra et abonnement til et andet, er der som udgangspunkt INGEN oprettelsesgebyr, med mindre gebyret for oprettelse af det nye abonnement er højere end det nuværende abonnement. I disse tilfælde vil kunden blive faktureret for den nye oprettelsespris. Ved opgradering godskrives kunden for eventuelt resterende forudbetalt abonnement. Et abonnement kan opgraderes med en dags varsel.

Ønsker kunden at nedgradere sit abonnement skal vi have denne anmodning skriftligt pr. mail. Abonnementet kan nedgraderes fra næstkommende abonnementsperiode. Anmodning om nedgradering skal være os i hænde senest 1 måned før udløb af den nuværende abonnementsperiode. Ønskes abonnementet nedgraderet før udløb af abonnementsperioden, sker der ikke refundering af evt. for meget betalt abonnement.

 

3) Ansvar

3a) Kundens ansvar

Vores kunder er 100% ansvarlige for lovligheden af deres materiale på et ableIT webhotel. Materialet skal til enhver tid overholde gældende dansk lov samt overholde skrevne og uskrevne etiske regler omkring Internettet. Materialet må ej heller krænke tredjemands rettigheder.

Den enkelte kunde bærer selv ansvar for at have en sikkerhedskopi af sine data m.m.

Det er til enhver tid kundens pligt at meddele ableIT eventuelle ændringer vedrørende bopæl, telefonnummer samt mailadresse. Dette kan kun ske via vores kontaktformular på vores hjemmeside eller via mail til ableIT. Da ableIT sender faktura vedrørende fornyelse af abonnement/domæne ud pr. mail, er det kundens pligt at informere ableIT om eventuelle ændringer i mailadresse med mere. Således skal den oplyste mailadresse, altid være en adresse, som kunden kan modtage post på.

ableIT kan ikke holdes ansvarlig for, at et abonnement suspenderes eller slettes som følge af manglende betaling, i tilfælde, hvor kunden ikke har modtaget oplysning herom pr. mail, fordi mailadressen har været ukorrekt.

Det er kundens pligt at kontakte ableIT såfremt registrering af domænet eller oprettelsen af webhotellet, ikke er sket inden 3 hverdage fra indbetalingen har fundet sted.

 

3b) ableIT ansvar

ableIT kan ikke drages til ansvar for manglende fornyelse af domænenavne eller webhoteller og heraf følgende sletning, som skyldes manglende betaling fra kundens side. Ej heller kan ableIT drages til ansvar ved suspendering af abonnementer som skyldes manglende betaling af abonnement/domæne eller overtrædelse af vores forretningsbetingelser.

ableIT tilstræber, at systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. ableIT forbeholder sig dog ret til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør dette nødvendigt.

ableIT påtager sig intet ansvar, eller erstatningspligt for tab af data eller deres reetablering, tabt arbejdsfortjeneste, herunder tab af forventet avance, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tab som følge af indirekte skade og følgeskader, eller anden form for direkte/indirekte tab.

Dette gælder uanset om tabet skyldes manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller lign, fejlagtig opsætning af website eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemet eller som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om ableIT har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uagtet at ableIT kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist agtsomhed eller lignende.

Dette gælder desuden uanset om tabet skyldes systemnedbrud/systemfejl, strømsvigt, uvedkommendes adgang, virusangreb, force majeure, herunder lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot, eller blokade. Dette gælder uanset om ableIT selv er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af ableIT´s funktioner.

 

 

4) Opsigelse

4a) Fra kundens side

Kunden er ansvarlig for samt juridisk forpligtet til, at betale for en service, fra denne er etableret, til denne er gyldigt opsagt.

Et abonnement kan til enhver tid opsiges med 1 dags varsel til udløbet af en abonnementsperiode.

Opsigelsen er kun gyldig såfremt den er sendt via opsigelses formularen og såfremt kundens konto IKKE er i restance. Hvis man undlader at betale sin faktura, bliver det ikke sidestillet med en opsigelse.

En redelegering af domæne væk fra ableIT, er IKKE ensbetydende med en opsigelse. Ej heller kan sletning af et domæne sidestilles med en opsigelse af abonnement.

Der vil ikke ske refundering af forudbetalt abonnement, såfremt kunden ønsker at opsige abonnementet inden abonnementsperiodens udløb.

Når kunden betaler en fornyelse af abonnement, bliver abonnementet automatisk fornyet og udløber derved først til den nye udløbsdato. Betaler kunden for en fornyelse af abonnement, efter der er lavet en opsigelse, annulleres opsigelsen ved betalingen og abonnementet kører videre, som om opsigelsen ikke var lavet. Abonnementet kan derefter opsiges til udløb af den nye abonnementsperiode.

 

4b) Fra ableIT side

ableIT forbeholder sig ret til at opsige en service til enhver tid uden begrundelse. Abonnement som er betalt forud for en opsigelse, vil blive forholdsmæssigt tilbagebetalt, hvis ableIT benytter sin ret til opsigelse.

Hvis opsigelsen skyldes, at kunden overtræder nærværende forretningsbetingelser, vil der ikke ske nogen refundering. Enhver overtrædelse af forretningsbetingelserne, som resulterer i ekstra omkostninger for ableIT, vil blive pålagt kunden.

 

4c) Suspendering

Situationer der kan medføre suspendering, fremgår af de øvrige punkter i vores betingelser.

Gebyr for suspendering udgør 200 kr. eksklusiv moms. Abonnementet vil herefter kun kunne genåbnes, når gebyr for suspenderingen af abonnementet er registreret betalt af ableIT bogholderi.

 

5) Betaling

 

Alle priser er garanteret på betingelsen af forudbetaling for 12 måneder ad gangen. ableIT forbeholder sig ret til at ændre priserne til enhver tid. Kunden er ansvarlig for, at der betales for en service, fra denne er etableret og til den er opsagt skriftligt. Alle betalinger skal ske i danske kroner, med mindre andet er aftalt.

Fakturaer betales via bankoverførsel.

 

5a) Betalingsfrist

Betalingsfrist er 14 dage netto. Ved for sen indbetaling udsendes der en rykker pålagt rykkergebyr på kr. 100 kr. Betalingsfrist for denne rykker er 7 dage. Hvis der stadigvæk ikke foreligger betaling, vil webhotellet blive suspenderet uden yderligere varsel.

Åbning kan kun ske ved betaling af et åbningsgebyr på kr. 200,00 eksklusiv moms. Er abonnementet ikke blevet genåbnet inden 1 måned efter suspendering, forbeholder ableIT sig ret til at lukke og slette webhotellet uden forudgående varsel.

ableIT forbeholder sig ret til at suspendere samtlige abonnementer/domæner på en kundes konto, såfremt kunden har en forfalden saldo og ikke reagerer på vores påmindelse og rykker. Det sker selvom den manglende betaling evt. ikke vedr. det aktuelle webhotel.

Bemærk genfakturering og betaling sker inden udløb af abonnementsperiode.

 

5b) Betalingsmåde

Bankoverførsel anses som normal indbetaling, alle andre indbetalings former vil blive ikke blive godtaget. Det vil sige, at indbetalinger med check, kontanter, postanvisninger med mere IKKE vil blive godtaget som betalingsmiddel. Alle elektroniske fakturaer (E-faktura) pålægges fakturagebyr på 20 kr. eksl. moms

 

 

6) Forbehold

 

ableIT forbeholder sig retten til at definere, hvorvidt der har forekommet overtrædelse af nærværende forretningsbetingelser. Overtrædelse af forretningsbetingelserne kan medføre suspendering eller lukning af vores services. Benytter ableIT sig af denne ret refunderes eventuel resterende forudbetalt abonnement ikke.

 

7) Ændringer

 

ableIT forbeholder sig ret til, at ændre de til enhver tid gældende forretningsbetingelser, priser, abonnementsvilkår med mere uden varsel. Ændringer af en sådan karakter vil blive offentliggjort på vores website, hvorfor det er kundens pligt jævnligt at tjekke vores website.

Ændringer i priser og abonnementsvilkår vil være gældende fra næstkommende abonnementsperiode.