Senest revideret 29-03-2018

ableITs dataansvar

Jeg behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan jeg behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for min databehandling er, at jeg kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Jeg behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og jeg sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

ableIT er dataansvarlig, og jeg sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Kontaktperson: Ronny Buelund
Adresse: Jerichausgade 12, 4. tv
CVR: 28651651
Telefonnr.: 27340279
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Website: https://ableit.dk

Behandling af personoplysninger

Jeg behandler følgende personoplysninger:
    1) Kundeoplysninger:
    • Almindelige personoplysninger:
        ◦ Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, CVR, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fakturaoplysninger.

Indsamling af oplysninger

Jeg indhenter oplysninger direkte fra dig, kunden.

ableITs formål med behandling af dine personoplysninger

Jeg behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når jeg har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:
    • Det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
    • Behandling efter lovkrav

Formålene:

    • Administration af din kunderelation til mig
    • Til kundefakturering

Videregivelse af dine personoplysninger

Der sker ikke videregivelse af dine oplysninger.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

I forhold til fakturering og regnskab gemmer jeg dine oplysninger i op til 5 år.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når jeg behandler personoplysninger om dig:
    • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
    • Retten til indsigt i egne personoplysninger
    • Retten til berigtigelse
    • Retten til sletning
    • Retten til begrænsning af behandling
    • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
    • Retten til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod min behandling, ved at henvende dig til mig. Mine kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger jeg, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Jeg forbeholder mig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på mit websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

Adresse

ableIT
Jerichausgade 12, 4. tv
8000 Aarhus C
Tlf: 27340279

ableIT is not affiliated with or endorsed by The Joomla! Project™. It is not supported or warranted by The Joomla Project or Open Source Matters. The Joomla!® name and logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.