ableIT tilbyder at lave løbende teknisk vedligehold af din WordPress hjemmeside.

Vedligeholdelsesaftalen indgås for et år ad gangen og betales forud.

 

Aftalen indbefatter:

Løbende opdatering af WordPress1 systemet når dette er påkrævet

  • Hvis en opdatering dog kræver større ændringer af fx tema eller hvis installerede udvidelser ikke eksisterer til den nye udgave, så vil dette ligge ud over vedligeholdelsesaftalen.

Løbende opdatering af installerede udvidelser. Herunder også tilkøbte udvidelser som var installerede ved oprettelsen af webstedet2

  • Hvis udvidelserne ikke længere er bagudkompatible, uden mindre indgreb, så vil dette ligge uden for vedligeholdelsesaftalen

 

Ved opstart af aftalen indstalleres Akeeba Backup og Akeeba Admintools, samt en sikkerhedsoptimeret htaccess fil. Dette er inklusiv i den månedlige pris.

 

Aftalen er bindende i 6 mdr og kan derefter opsiges løbende, 10 dage inden den 1. i en måned. Opsigelse skal ske skriftligt via formularen her.

1Aftalen er gældende for WordPress 6.x opdateringer. Opdatering/migrering til WordPress 7.x vil evt. indbefatte en ekstra migreringsudgift

2 Undtaget enkelte meget dyre udvidelser, eller udvidelser hvortil der er lavet specialændringer i koden - specialpris kan aftales - brug kontaktformularen

 

Adresse

ableIT
Jerichausgade 12, 4. tv
8000 Aarhus C
Tlf: 27340279

ableIT is not affiliated with or endorsed by The Joomla! Project™. It is not supported or warranted by The Joomla Project or Open Source Matters. The Joomla!® name and logo is used under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.